top of page

Mitt tillvägagångssätt

För din mentala hälsa och välbefinnande

Fern Plant

Evidensbaserat

Tillvägagångssättet är jordnära och baserat på vetenskap. Jag är lätt att samarbeta med och vet vad jag ska göra för att hjälpa dig mot bättre mentalt välbefinnande. Vården är anpassad efter individuella behov. Det är lätt att ta kontakt med mig och det kräver ingen läkarremiss.

Den första 15 minuters konsultationen är gratis och är din chans att bestämma om du vill fortsätta träffa mig. 

Målinriktad

Jag jobbar målinriktat. Terapeutiska mål diskuteras och avgörs tidigt i behandlingen. Vi jobbar tillsammans för att föra dig mot dina mål. 

Ocean Water
Stone Wall

Verktygen i dina händer

Kommunikation med mig är öppen och ärlig, det finns inga hemligheter eller dolda aspekter av behandlingen. Jag arbetar främst med verktyg från KBT-ramen som jag lär ut under sessionerna. Jag använder även verktyg från DBT, ACT, mindfulness och självmedkänsla. I slutet av behandlingen är klienterna bättre rustade att ta hand om sin egen psykiska hälsa. 

bottom of page